Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chci se stát profesionálním pilotem (ČVUT)

3. 6. 2008
Chci se stát profesionálním pilotem
Článek je věnována těm zájemcům, kteří se chtějí věnovat přípravě na povolání profesionálního pilota.
Naše letecká škola poskytuje modulový systém pilotního výcviku. V rámci tohoto systému výcviku nezíská zájemce teoretický výcvik, licenci nebo kvalifikace v rámci jednoho kurzu, ale v modulech. Na rozdíl od kurzů integrovaných, do kterých je možné vstoupit s nula nalétanými hodinami a žádnými teoretickými znalostmi, u kurzů modulových se již předpokládají určité základní znalosti a jsou dány vstupní požadavky pro zájemce o získání CPL. Zájemce o kurz CPL musí být držitelem PPL a musí mít před zahájením výcviku nalétáno nejméně 150 hodin na letounech, v případě vrtulníků je to 155 hodin. Rozdíl mezi integrovaným a modulovým je i ve výběru škol. U modulového výcviku je totiž možné teoretický kurz absolvovat v jedné škole a praktický výcvik v jiné. Teoretický kurz musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky). Výhodou modulového kurzu teorie, alespoň z časového hlediska je, že část z těchto hodin musí být odpřednášena na učebně, zbytek těchto hodin je možné použít pro individuální samostudium, tedy učení doma.
Po absolvování teoretické části následuje přezkoušení na ÚCL v Praze z teoretických znalostí.
Pro zahájení praktického výcviku nemusí být zkoušky ze všech předmětů složeny, takže je možné skládat zkoušky a zároveň prakticky létat. Před praktickým přezkoušením však musí být všechny zkoušky úspěšně uzavřeny
Pokud předpokládáte, že svou leteckou kariéru chcete budovat u některé letecké společnosti, je nutné nejdříve získat kvalifikace, které vám umožní ucházet se o takovéto zaměstnání. Tyto kvalifikace jsou minimálně průkaz obchodního pilota (CPL) s doložkou pro lety podle přístrojů na vícemotorových letadlech (IR/MEP).
Pro takového zájemce je nejvhodnější získat v naší škole průkaz soukromého pilota PPL. S tímto průkazem je možné zahájit teoretický kurz ATPL.
Ač je teoretický kurz ATPL nejdražší a trvá nejdelší dobu, je nejvýhodnější vstoupit rovnou do tohoto kurzu, neboť pokud získáte certifikát o úspěšném složení teoretických zkoušek ATPL na ÚCL, nemusíte již žádné další teoretické zkoušky skládat a můžete létat praktický výcvik obchodního pilota, doložka pro lety podle přístrojů a výcvik pro létáníé na vícemotorových letounech.
Kurz připraví znalostmi zájemce pro dráhu profesionálního pilota letecké společnosti. Probíhá distanční formou studia, tzn. 70% výuky probíhá doma formou samostudia. Během této doby se student sám učí z učebnic školy a seznamuje se s problematikou 14 předmětů
 • Letecký zákon a postupy IFR
 • Meteorologie
 • Lidská výkonnost
 • Obecná navigace
 • Radionavigace
 • Letecké přístroj/elektronika
 • Stavba letadla/letecké motory/systémy
 • Plánování a monitorování letu
 • Výkonnost letadel
 • Hmotnost a vyvážení
 • Základy letu
 • Provozní postupy
 • Komunikace VFR
 • Komunikace IFR
Domácí samostudium je vhodně doplněno konzultacemi konanými na učebně v prostorách naší školy na letišti Praha Letňany. Konzultace znamená, že student již má určité vědomostmi získané během samostudia a s lektorem probírá již jen dotazy či problémy na které narazil. Protože však víme, jak je problematické samostudium při zaměstnání nebo při dalším studiu, jsou naše konzultace koncipovány formou přednášky. Tyto konzultace v naší škole vedou lektoři, kteří jsou profesionálové v dané oblasti a jako jediná škola v ČR navíc využíváme při výuce audiovizuální prostředky.
Celková délka kurzu (samostudium a konzultace na učebně) je závislá na kvalifikacích, kterých je student držitel. Nejdéle samozřejmě kurz trvá, pokud vlastníte PPL – v takovémto případě je délka kurzu 650 hodin. Tyto hodiny jsou rozděleny do 30 týdnů.
Pokud jste již držiteli průkazu obchodního pilota CPL nebo přístrojové kvalifikace, je délka kurzu 450 hodin.
Nejkratší dobu trvání má kurz pro držitele průkazu obchodního pilota a přístrojové kvalifikace. V tomto případě je délka kurzu 300 hodin.
Velkou výhodou tohoto kurzu je, že po úspěšném složení zkoušek na ÚCL jste prokázali získání nejširšího okruhu teoretických znalostí a již jen získáváte zkušenosti z praktického létání a podstupujete praktická přezkoušení k získání jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací.
Naše škola také poskytuje teoretickou část výcviku pro získání licence obchodního pilota. To znamená, že v naší škole zájemce absolvuje teoretický kurz a získá certifikát, který jej opravňuje k přihlášení se k teoretickým zkouškám na ÚCL.
V praktickém létání k získání průkazu obchodního pilota je nutné pokračovat v některé letecké škole vlastnící oprávnění ÚCL pro tento druh výcviku.
Zájemce o teoretický kurz tedy musí splňovat některé vstupní požadavky - musí být držitelem platného průkazu soukromého pilota, pro zahájení praktického výcviku musí mít nalétáno alespoň 100 hodin a vlastnit, nebo do zahájení praktického výcviku získat certifikát I. třídy zdravotní způsobilosti.. Zájemci musí být alespoň 18 let
Kromě splnění vstupních požadavků je pro vstup do kurzu nutné splnit ještě jednu důležitou podmínku – a to zaplacení ceny kurzu. Tato cena je uvedena v ceníku na našich webových stránkách. I když se nezdá malá, je třeba si uvědomit, že kurz je veden profesionály v daném oboru, cena dále pokrývá výukové materiály. Jednu výhodu ale Flying Academy nabízí – možnost splátek. Cena nemusí být zaplacena najednou před zahájením kurzu, ale po dohodnutých splátkách.
Celková doba kurzu je 200 hodin, z čehož 70% připadá na samostudium a 30% na konzultace (výuku na učebně). Doporučujeme Vám však absolvovat rovnou teoretický kurz ATPL, neboť ač budete mít úspěšně absolvovány zkoušky CPL, musíte po absolvování zkráceného kurzu ATPL teoretické zkoušky opět absolvovat.
Na začátku kurzu probíhá počáteční soustředění v délce cca 4 hodin (toto soustředění se plánuje na dny víkendu). Během tohoto úvodního soustředění jsou studentům předány výukové texty, rozvrh konzultací a další informace potřebné pro studium.
Zde je potřeba jedno krátké vysvětlení. Při modulovém výcviku student samostuduje doma dle doporučeného rozvrhu (který obdrží během úvodního soustředění). Pro řešení problémů či otázek, které se vyskytly během samostudia, jsou určeny konzultace. Tyto konzultace jsou plánovány na víkendové dny (rozvrh opět student obdrží během počátečního soustředění) a jsou vedeny zkušenými lektory – buďto profesionálními piloty nebo profesionály v daném oboru (vyučovaném předmětu) – tedy lidmi s praktickými zkušenostmi v letectví. Protože ale víme, jak příprava pomocí samostudia je náročná, konzultace probíhají formou přednášky lektora a je doplněna dotazy studentů.
Po počátečním soustředění následuje tedy samostudium. Po tomto období, kdy by student již měl mít prostudovanou první část daných předmětů a tedy připraveny dotazy na jednotlivé lektory, nastává čas víkendových konzultací.
Kromě výukových textů má každý student přístup k testovacímu počítačovému portálu, který obsahuje databázi 18 000 otázek.Tyto otázky využívají studenti v průběhu studia k vypracování postupových testů. Tyto testy jsou nutné pro naši školu pro získání zpětné vazby kvalitě poskytovaného výcviku a vhodné jsou i pro studenty, aby získali představu o svém postupu v studiu a případných „slabých“ oblastech.
Dále následuje druhá část samostudia, ve které student probere zbytek předmětů, a druhá část konzultací.
Po ukončení všech konzultací nastává dlouho očekávaná chvíle – získání certifikátu o absolvování studia. Ale aby to nebylo tak jednoduché, před vydáním certifikátu je nutné absolvovat závěrečné přezkoušení.
Toto přezkoušení se provádí na půdě naší školy a svou formou a otázkami z jednotlivých předmětů je velmi podobné zkouškám probíhajícím na ÚCL. Po úspěšném absolvování závěrečného přezkoušení získá student onen certifikát o úspěšném absolvování teoretického kurzu CPL v naší škole. S tímto certifikátem se student může přihlásit ke zkouškám na ÚCL a může pokračovat v praktickém výcviku pro získání CPL.
Získaná licence CPL opravňuje své držitele k létání za dohlednosti země. Jestliže pilot chce létat podle přístrojů, musí získat Přístrojovou kvalifikaci (IR). Pokud se pilot rozhodne, že ke svému létání takovou kvalifikaci potřebuje, musí opět nejdříve projít teoretickým školením. Teoretický kurz musí obsahovat alespoň 200 hodin, z nichž opět část může být formou samostudia. Praktický výcvik se provádí zvlášť na jednomotorových a vícemotorových letounech. Na jednomotorových letounech nebo vrtulnících je třeba nalétat 50 hodin, dalších pět hodin na letounech nebo vrtulnících vícemotorových.
Pro tento druh výcviku naše škola poskytuje jak teoretickou, tak i praktickou část výcviku. Celková doba kurzu je 200 hodin.
Zájemce o získání kvalifikace musí být držitelem platného průkazu způsobilosti soukromého nebo obchodního pilota a držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy.
Po splnění vstupních požadavků je možné zahájit teoretický kurz.
Na začátku kurzu probíhá počáteční soustředění v délce cca 4 hodin (toto soustředění se plánuje na dny víkendu). Během tohoto úvodního soustředění jsou studentům předány výukové texty, rozvrh konzultací a další informace potřebné pro studium.
Po počátečním soustředění následuje samostudium. Po tomto období, kdy by student již měl mít prostudovanou první část daných předmětů a tedy připraveny dotazy na jednotlivé lektory, nastává čas víkendových konzultací.
Dále následuje druhá část samostudia, ve které student probere zbytek předmětů, a druhá část konzultací.
Po ukončení všech konzultací nastává závěrečné přezkoušení. Toto přezkoušení se provádí na půdě naší školy a svou formou a otázkami z jednotlivých předmětů je velmi podobné zkouškám probíhajícím na ÚCL. Po úspěšném absolvování závěrečného přezkoušení získá student onen certifikát o úspěšném absolvování teoretického kurzu IR v naší škole. S tímto certifikátem se student může přihlásit ke zkouškám na ÚCL a může pokračovat v praktickém výcviku pro získání kvalifikace IR.
V rámci praktického výcviku IR je nutné odlétat 50 hodin. Z těchto 50 hodin je 25 na letounu Piper PA 28 Archer III a zbylých 25 hodin je možné odlétat na simulátoru. Pro tento účel využíváme simulátor FNTP II ATR 42 společnosti ČSA.
V tuto chvíli můžete využívat kvalifikaci pro lety podle přístrojů na jednomotorových letounech. Pro létání na vícemotorových letounech (ať za dohlednosti země nebo podle přístrojů) je nutné získat kvalifikaci.
Od 5. března 2008 budou muset všichni piloti, řídící letového provozu a všichni, kteří používají radiostanice v letovém provozu, prokázat znalosti anglického jazyka.. Tato znalost musí být prokázána v následujících oblastech vztahujících se k provedení letu:
 • čtení a pochopení technických příruček psaných v anglickém jazyce, např. provozní příručky, letové příručky, atd..
 • předletové plánování, shromažďování informací o počasí, NOTAMY (informace o změnách, zřízení, zrušení zařízení, postupů, atd.. – tedy informace důležité pro provedení letu), letový plán, atd.
 • používání leteckých traťových, odletových, přibližovacích map a s nimi spojených dokladů psaných v anglickém jazyce
Prokázání znalostí anglického jazyka z oblastí vztahujících se k plánování letu se považuje za splněné, pokud kurz teorie IR nebo ATPL (licence dopravního pilota) byl veden v anglickém jazyce, nebo pokud teoretická zkouška na ÚCL pro IR nebo ATPL byla úspěšně složena v anglickém jazyce.
Dále musí být prokázána znalost anglického jazyka v oblasti komunikace, tzn. být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce v průběhu všech fází let, včetně letové přípravy.
Prokázání znalostí z oblasti komunikace se považuje za splněné, pokud zájemce absolvoval kurz MCC (součinnost vícečlenné posádky) vedený v anglickém jazyce a je držitel osvědčení o ukončení tohoto kurzu,nebo pokud složil zkoušku na vícepilotních letadlech (letouny a vrtulníky, které mají uvedeny v letové příručce minimální posádku dvou pilotů a případně další členy letové posádky – navigátor, palubní inženýr), během které probíhala radiotelefonní komunikace a komunikace s ostatními členy posádky v anglickém jazyce.
Pokud nebyla znalost anglického jazyka v daných oblastech splněna shora uvedenými způsoby, je nutné podstoupit zkoušku angličtiny na ÚCL. Nicméně před touto zkouškou je nutné projít teoretickým školením angličtiny v některé letecké škole.
Podle úrovně dosavadních znalostí anglického jazyka jsou zájemci rozděleni do několika skupin – začátečníci, mírně pokročilý a pokročilý.
Nejdéle samozřejmě kurz trvá začátečníkům – 3 měsíce. Během první části kurzu se zájemce seznámí se základy jazyka, ve druhé fázi je kurz společný s mírně pokročilými (tato fáze trvá 1 měsíc) a jsou zde prohlubovány všeobecné znalosti jazyka. Třetí fáze, trvající jeden měsíc, je povinná pro všechny a je zde vyučována letecká angličtina
Pokud jste vlastníky předchozích licencí a kvalifikací, můžete absolvovat kurz spolupráce v posádce. Tento výcvik je vhodný pro ty zájemce, kteří chtějí získat místo pilota letecké společnosti.
Cílem kurzu je dosažení optimálního rozhodování, komunikace, rozdělování úkolů, použití seznamů kontrol povinných úkonů, vzájemný dozor, týmové práce a podpory ve všech fázích letu za obvyklých, mimořádných a nouzových podmínek.
Výcvik se zaměřuje především na činnosti posádky během kritických situací jako například výskyt závady před a po V1, použití moderního vybavení letounu TCAS, GPSWS, FMS.
Protože je tento kurz zaměřen na práci ve vícečlené posádce, jsou studenti během výcviku seznamováni s významem mezilidských vztahů a s postupy k nejlepšímu využití součinnosti posádky a svých osobních a vůdčích stylů způsobem, který umocňuje efektivnost práce posádky.
Aby výcvik byl co nejvíce realistický, je praktická část kurzu létána na simulátoru ATR 42 Výcvikového střediska ČSA. Na tomto simulátoru student odlétá 20 hodin s instruktorem, který má bohatéb praktické zkušenosti s praktickým provozem dopravních letounů. Během výcviku se studenti zároveň seznamují s provozními postupy používanými většinou leteckých společností.
Další profesionální kvalifikací, kterou můžete získat v naší letecké škole je letový instruktor FI (A). Držitel této kvalifikace musí umět nejen dobře ovládat letoun ve všech fázích letu, během normálních i nouzových situací, ale musí především umět naučit a to nejen během letu, ale musí ovládat i předměty teoretického kurzu, protože jako vždy létání předchází teorie.
Pozemní příprava je rozdělena na tři fáze. Během první fáze, která trvá 40 hodin, si budoucí instruktor prohloubí své teoretické znalosti z teoretických předmětů a naučí se techniky vyučování a přednášení. Druhá fáze obsahuje 78 hodin praktických cvičení, při kterých budoucí instruktor používá při přednáškách znalostí a technik získaných v první fázi. Třetí fáze jsou zkoušky a jejich trvání je 7 hodin.
Po úspěšném absolvování zkoušek jste instruktorem. Nicméně do doby než nový instruktor poskytne alespoň 100 hodin letového výcviku a nedohlíží na alespoň 25 sólových letů žáků, jsou jeho práva omezena. Tento nový instruktor až do doby než splní uvedené požadavky může poskytovat výcvik pouze pod dohledem zkušeného instruktora.
 
Pilot je osoba, která ovládá létající stroj, jako letadlo, vrtulník, nebo jiný, i nemotorový, letecký prostředek, případně dohlíží na automatické ovládací přístroje. Oficiálně je za pilota považován držitel platného pilotního průkazu, nebo pilotní žák. V každém případě tato osoba zajišťuje plynulý let a věci s ním spojené. Označení pilot se vžilo také pro řidiče formulí.
Pilot může být jak na profesionální, tak na amatérské úrovni, dále pak mohou být piloti řazeni na sportovní, vojenské, dopravní atd. Práce pilota se sice různí, podle toho, jaký prostředek pilotuje, základy jsou ovšem stejné.
Pilot letadla
Pilot letadla je kromě „řidiče“ také kontrolor stroje jak na zemi, tak, a to hlavně, ve vzduchu. Za letu i před startem musí kontrolovat krom jiného průtok paliva, teploty oleje, skříní motoru, turbín, hydrauliku, rychlost, směr atd. Mimo toho musí komunikovat s kontrolou letového provozu. V některých letadlech je veškerá tato činnost rozdělena mezi dva piloty. V dnešní době napomáhají řízení také autopiloti. Oficiálním komunikačním jazykem pilotů na mezinárodní úrovni je angličtina.
Pilotní výcvik na motorové letadlo
Začít pilotovat motorové letadlo lze od 17. let. Zájemce musí zvládnout pilotní výcvik a nalétat dostatečný počet hodin, aby byl plnohodnotným pilotem. Výcvik bývá časově i finančně náročný.
Studium BAKALÁŘSKÉ
 
Studium bakalářské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze a v Děčíně v akreditovaných studijních programech:
 
B 3709 - "DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE"
ve dvou studijních oborech (s ukončením výuky posledního dobíhajícího ročníku v akademickém roce 2005 - 2006):
 
B 3710 - "TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH"
v šesti studijních oborech:
 
 
Studium v oboru L - Logistika v dopravě a telekomunikacích v prezenční i kombinované formě probíhá na pracovišti ČVUT FD v Děčíně - Ústavu pro bakalářská studia. Pro ubytování studentů je k dispozici moderně zařízená kolej v rekonstruované historické budově vzdálené dvě minuty od budovy školy. Standardní doba studia je 3,5 roku (7 semestrů).
Studium v oborech DS - Dopravní systémy a technika, ME - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, AI - Automatizace a informatika, LD - Letecká doprava a TL - Technologie údržba letadel v prezenční i kombinované formě probíhá na pracovištích ČVUT FD v Praze a (s výjimkou oborů AI - Automatizace a informatika, LD - Letecká doprava a TL - Technologie údržby letadel) i v Děčíně, standardní doba studia je 4 roky (8 semestrů). Oborové studium (s výjimkou oboru TL - Technologie údržby letadel) v projektech se uskutečňuje až od 5. semestru, pro kombinované studium pouze v jednom studijním oboru:
 • 3707R002 - ME - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Ve studijním programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" (s výjimkou oboru PP - Profesionální pilot) je prezenční i kombinované studium rozděleno do 2 bloků. Studium je rozčleněno na 1. blok studia, jehož obsahem jsou předměty prvních 2 ročníků doporučeného časového plánu studia a na 2. blok studia, projektově orientovaný (3. a 4. ročník doporučeného časového plánu studia). Pro 1. blok studia (1. až 4. semestr) jsou dány stejné učební plány doporučeného časového plánu studia. Studium v tomto bloku je pro všechny studenty (s výjimkou studentů oborů PP - Profesionální pilot a TL - Technologie údržby letadel) společné. Studium ve 2. bloku prezenční formy studia (5. až 8. semestr) je projektově orientováno. 2. blok začíná 3. ročníkem, před jehož začátkem si studenti prezenční formy volí ve výběrovém řízení do projektů a oborů některý z nabízených odborných projektů a tím i obor, který hodlají studovat. Projekty jsou zaměřeny na odbornou problematiku oboru a vyúsťují v bakalářskou práci. Možnost volby projektu je závislá na průměrném prospěchu v prvním bloku studia. Studenti kombinované formy se výběrového řízení do projektů a oborů nezúčastňují, studium ve 2. bloku je v této formě pouze v oboru ME - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací.
Studium v oboru PP - Profesionální pilot probíhá pouze v prezenční formě studia na pracovišti ČVUT FD v Praze. Standardní doba studia je 3,5 roku (7 semestrů). Prokázání potřebné způsobilosti pro studium oboru Profesionální pilot v sobě dále zahrnuje navíc:
 • dobrý zdravotní stav - doloženo prohlídkou na Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ)
 • prokázání základních znalostí angličtiny
 • prokázání základních znalostí angličtiny
 • absolvování psychotestů dle standardů Ústavu leteckého zdravotnictví
Studium všech 6 oborů studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" probíhá v Praze, kde má Fakulta dopravní pracoviště v budovách v Konviktské ulici na Starém Městě, v ulici Na Florenci a v Horské ulici na Novém Městě. Pro ubytování studentů prezenční formy jsou k dispozici koleje v různých částech Prahy, ubytování zajišťuje Správa účelových zařízení ČVUT.
Bakalářské studium oborů Dopravní systémy a technika a Managament a ekonomika dopravy a telekomunikací (v tomto oboru i v kombinované formě studia) probíhá též v Ústavu pro bakalářská studia na pracovišti v Děčíně. Pro ubytování studentů je k dispozici moderně zařízená kolej v rekonstruované historické budově, vzdálené dvě minuty chůze od budovy školy. Všem studentům s trvalým bydlištěm mimo Děčín, kteří si podají žádost o ubytování na koleji, je ubytování poskytnuto.
Bakalářské studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze a Směrnicí děkana č. 1/2005 a uzavírá se státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent titul bakalář (Bc.). Student oboru Profesionální pilot musí dále navíc prokázat úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele ATPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR-FCL u Úřadu pro civilní letectví ČR.
Všichni absolventi bakalářského studijního programu mají možnost podat prihlášku ke studiu v Praze v magisterském studijním programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" navazujícím na bakalářský studijní program.

Obor L - Logistika v dopravě a telekomunikacích
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:
V zaměření studia Logistika v dopravě a telekomunikacích student získá znalosti v rozsahu teoretického inženýrského základu, který zahrnuje v potřebném rozsahu znalosti z matematiky, fyziky, mechaniky a materiálů, předměty humanitní a jazykovou průpravu. Z odborných znalostí jde zejména o znalosti z oboru dopravy a telekomunikací, logistiku, zasilatelství, správu dopravní infrastruktury, mezinárodní přepravy, marketing, finance a financování, účetnictví, základy práva, místní, oblastí a státní správu. Uplatnění absolventa je ve všech oblastech dopravy a telekomunikací na středních článcích řízení, v soukromém podnikání a též ve státní správě a samosprávě.

Obor PP - Profesionální pilot
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa ve studijním programu Dopravní technologie a spoje:
Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou přípravu tak, aby současně s teoretickým studiem na ČVUT posluchač mohl provádět praktický letecký výcvik ve vybrané letecké škole FTO do úrovně nezbytné odborné způsobilosti, která je opravňuje vykonávat funkci 2. pilota na vícemotorových, vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě a získat kvalifikaci obchodního pilota (CPL) s doložkou pro létání podle přístrojů (IR). Po dokončení příslušného výcviku v létání musí žadatel podstoupit zkoušku dovednosti (CPL), buď na jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL 1.170 a zkoušku dovednosti přístrojové kvalifikace na vícemotorovém letounu v souladu s Dodatkem 1 a 2 k JAR-FCL 1.210 a jiné takové zkoušky, jak jsou předepsány v JAR-FCL 1.262.
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích:
Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou přípravu v souladu s evropským předpisem JAR-FCL 1 tak, aby současně s teoretickým studiem posluchač mohl provádět praktický letecký výcvik ve vybrané letecké škole FTO (na své náklady). Získané teoretické znalosti odpovídají integrovanému kurzu dopravního pilota (ATPL) a úspěšní studenti získají certifikát, který jim umožní složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL). Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako FTO 010. Praktický výcvik studenti provádí v integrovaném kurzu ATPL v F-Air Benešov nebo v modulových kurzech v FTO, které mají odpovídající oprávnění od ÚCL.

Obor TL - Technologie údržby letadel
Cílem studia je poskytnout vysokoškolské vzdělání, které bude současně odpovídat evropským požadavkům na výcvik osvědčujícího personálu údržby letadel podle předpisu JAR-66 a JAR-147. Jedná se o bakalářský studijní obor zaměřený především na přípravu povolání. Součástí bakalářského studia je mimo získání teoretických znalostí i zvládnutí odpovídajících praktických dovedností. Z toho důvodu je do studijních plánů zahrnuta odborná praxe v požadovaném rozsahu. Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako organizace CZ/147-004. Bakalářský studijní obor má dvě specializace (označení dle předpisu JAR-147):
 • B 1 - Údržba letadel - drak / motor, se zaměřením:
  • B 1.1 - Údržba letadel - drak / turbínový motor
  • B 1.1 - Údržba letadel - drak / pístový motor
 • B 2 - Údržba avioniky letadel

Obor DS - Dopravní systémy a technika
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:
Studium oboru Dopravní systémy a technika je zaměřeno na získání souhrnných znalostí z dopravního inženýrství, silniční, železniční, letecké a vodní dopravy, energetiky, telekomunikací a ekonomiky pro územní plánování dopravy. Absolventi se uplatní při komplexním řešení dopravních a územně-plánovacích prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů v projekčních institucích, na zemských a městských úřadech a jako odborníci ve správních úřadech a v samosprávě.

Obor ME - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:
Studium oboru Management a ekonomika dopravy a telekomunikací je zaměřeno na získání znalostí v oblasti operativního řízení a optimalizace dopravního provozu, ekonomiky dopravy a telekomunikací, řízení a vyhodnocování projektů dopravních a informačních systémů, logistiky a finančních analýz v dopravních organizacích. Absolventi se uplatní jako manažeři a ekonomové dopravy a telekomunikací v provozních a projekčních organizacích, v telekomunikačních institucích, v úřadech státní správy a samosprávy, v bankovním sektoru a při zakládání, spravování a řízení obchodních společností.

Obor AI - Automatizace a informatika
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:
Studium oboru Automatizace a informatika je zaměřeno na zvládnutí informační, komunikační a zabezpečovací techniky v dopravě včetně automatizace dopravních technologií s využitím robotiky a umělé inteligence. Absolventi se uplatní při projektování a spravování automatizovaných systémů řízení dopravy v dopravních institucích, při projektování a spravování počítačových sítí, komunikačních a zabezpečovacích systémů v dopravě a telekomunikacích i jako odborníci v úřadech státní správy. Významné je uplatnění absolventů v oborech telematiky a dopravní informatiky.

Obor LD - Letecká doprava
Znalosti a profesionální uplatnění absolventa:
Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro civilní letectví v České republice. Náplň studia vychází z kvalifikačních požadavků, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech vydávaných Sdruženými leteckými úřady (JAA). Po získání plného členství České republiky ve Sdružených evropských leteckých úřadech mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. Absolventi najdou uplatnění v řadě provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou schopni zastávat místa na střední řídící úrovni u leteckých dopravců, České správy dopravních letišť, Řízení letového provozu ČR nebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru civilního letectví MDS.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář